Wat is de duur van mijn garantie op de bestelde producten?

Op de Laptops, PC's en Servers zit 1 jaar garantie op de apparatuur Linda XL. De batterijen en laders zijn uitzondering hierin, deze hebben slechts 2 maanden garantie. Dit houdt in dat de bestelde producten dienen te voldoen aan de (redelijke) verwachtingen van de koper. Daarnaast dient bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur van het product geen gebreken te vertonen.

Garantie is in de volgende gevallen niet van toepassing:

o Slijtage dat optreedt bij gebruik van het product als normaal kan worden beschouwd;
o Er zijn aanpassing aan het product aangebracht, waaronder het uitvoeren van reparaties die niet met toestemming van de ons zijn verricht;
o Gebreken als gevolg van onoordeelkundig of niet met de bestemming conform gebruik;
o Beschadiging die is toegedaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
o Water- en/of valschade.

Bij garantiekwesties kunt u met ons ten alle tijden contact opnemen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen toe werken.